Home » General

Category Archives: General

เปรียบเทียบยิปซั่มบอร์ดและสมาร์ทบอร์ด

ยิปซั่มบอร์ด

 • ผลิตจากผงแร่ยิปซั่มอัดแล้วปิดทับหน้าหลังด้วยกระดาษ ได้แผ่นผนังผิวหน้าเรียบเนียน แต่เปราะหักง่าย มีปัญหาเรื่องความชื้น
 • ติดตั้งกับโครงคร่าว ยึดด้วยตะปูเกลียว หรือตอกตะปูยึด
 • ใช้กับงานผนังภายใน กั้นห้อง ทำฝ้าเพดาน พื้นที่ที่ไม่ค่อยเจอความชื้นหรือเปียกน้ำบ่อยๆ แล้วถ้าจะใช้ทำผนังภายนอกหรือพื้นที่ชื้นบ่อยๆ เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ฝ้าชายคา ต้องเลือกรุ่นที่ทนความชื้น
 • ขนาด 120 x 40 ซม.
 • ความหนา 9, 12, 15 มม.
 • ราคายิปซั่มบอร์ดอยู่ที่แผ่นละ 140 – 300 บาท ซึ่ง ราคายิปซั่มบอร์ด นั้นขึ้นอยู่กับความหนา ชนิดของแผ่นปิด เช่น กระดาษ หรือฟลอยด์ หรือแผ่นกันชื้น
 • จุดเด่นของยิปซั่มบอร์ดคือ น้ำหนักเบา และถ้าไม่ทำโครงคร่าว สามารถติดปูนกาวแทนได้ เวลาฉาบปูนรอยต่อระหว่างแผ่นจะฉาบได้เรียบเนียนกว่า เจาะ ตัด ซ่อมก็ง่าย รวดเร็ว
 • จุดด้อยคือปลวกกิน โดนน้ำไม่ได้ รับน้ำหนักได้น้อย เปราะ กรุกระเบื้องทับไม่ได้ ผิวไม่สวย ต้องทาสี หรือฉาบปูนปิด
ราคายิปซั่มบอร์ด

สมาร์ทบอร์ด

 • ผลิตจากปูนซีเมนต์ผสมเส้นใยเซลลูโลส (ปลอดใยหิน) ผสมทรายซิลิกา แล้วนำไปอบไอน้ำแรงดันสูง แข็งแรงกว่ายิปซั่มบอร์ด ดัดโค้งได้ แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องความชื้นอยู่บ้าง ผิวหน้ามีทั้งด้านที่เรียบเนียน สามารถโชว์ผนังได้ หรือทาสี ฉาบผิวหน้าเพิ่มได้ กับผิวด้านที่ขรุขระกว่า จะเหมาะกับการปูกระเบื้องทับเพราะการยึดเกาะจะดีกว่าด้านที่เรียบเนียน
 • ติดตั้งกับโครงคร่าว ต้องยึดด้วยตะปูเกลียว
 • ใช้ได้ทั้งผนังภายในและผนังภายนอก แผ่นรองใต้หลังคาหรือรองพื้นก่อนปูพื้น การเลือกใช้งานได้ง่ายกว่าเพราะจะแยกประเภทมาให้ชัดเจน สามารถเลือกได้เลยว่าต้องการแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดสำหรับงานฝ้า หรืองานผนัง สามารถปูกระเบื้องโดยใช้ปูนกาวทับไปบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดได้ หรือจะทำเป็นผนังสองชั้น ใช้โฟมฉนวนกันความร้อนตรงกลางก็ได้
 • ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
 • ความหนา 3.5, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 มม.
 • มีตั้งแต่ ราคาไม่ถึงร้อยบาทต่อแผ่นจนถึงห้าร้อยบาท ขึ้นอยู่กับความหนา
 • จุดเด่นคือ ปลวกไม่กิน ดัดโค้งได้ ทนแดด ทนฝน ผิวด้านหนึ่งเรียบเนียน สามารถทำผนังโชว์ผิวได้ สำหรับคนที่อยากได้อารมณ์ผนังปูนเปลือย
 • จุดด้อยคือยืด หด บิดตัวได้ มากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ฉาบรอยต่อระหว่างแผ่นให้เนียนยาก จะเจาะ ตัด ซ่อมแซมก็ยากกว่า ผิวหน้าไม่สวยต้องมีการปิดผิวเพื่อความสวยงามอีกชั้น ถ้าใช้ในพื้นที่มีความชื้นสูงมากๆ เช่น ผนังชั้นล่าง หรือผนังที่สัมผัสดินหรือน้ำ ต้องทาเคลือบป้องกันความชื้นก่อน ป้องกันสีลอกร่อน

การออกแบบระบบ Automation เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และห้องแล็ปอย่างไร

ออกแบบระบบ automation โดยบริษัท Pico

วิทยาศาสตร์ (Science) มาจากคำว่า Scientic ในภาษาลาติน แปลว่า ความรู้ (Knowledge) ฉะนั้น วิทยาศาสตร์คือ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ธรรมชาติที่มนุษย์ สะสมมาแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต อย่างไม่รู้จักจบสิ้น (ทบวง, 2533) เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของธรรมชาติ โดยวิทยาศาสตร์นั้น จะต้องมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพราะมันจำเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบระบบ Automation โดยศึกษาจากพื้นฐานแล้วแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างมีระเบียบ รวมทั้งยังมีการศึกษาและปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนอีกด้วย โดยศึกษาจากสิ่งที่มีอยู่จริงที่เราสามารถรู้เห็นหรือสัมผัสได้จริงในปัจจุบันอย่างออกแบบระบบ Automation ให้สมเหตุสมผล โดยจะสามารถสรุปได้ก็ต่อเมื่อมีการพิสูจน์หรือทดลองอย่างเป็นรูปธรรม 

 ในการดำเนินการออกแบบระบบ Automation จำเป็นจะต้องมีการทดลอง เพื่อตรวจสอบและตอบกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งในการดำเนินการทดลองนั้น ไม่สามารถทำการทดลองที่ไหนก็ได้ เพราะสารเคมีหรือวิธีการทดลองนั้น อาจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนได้ จึงมีมีห้องปฏิบัติการ laboratory เรียกสั้น ๆ ว่า ห้องแล็ป เพื่อเป็นการออกแบบระบบ Automation เป็นสถานที่ที่อยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม และเป็นที่สำหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค โดยห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็ปนั้น จะให้สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการออกแบบระบบ Automation ซึ่งมีหลากหลายแบบ ตามความแตกต่างของภาควิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกัน  ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์อาจมีอุปกรณ์ในห้องแล็ปเป็นเครื่องเร่งอนุภาคหรือห้องสุญญากาศ  นักเคมีหรือนักชีววิทยา อาจใช้ห้องแล็ปแบบเปียก  (wet laboratory) ส่วนห้องปฏิบัติการของนักจิตวิทยาอาจเป็นห้องซึ่งมีกระจกด้านเดียวติดอยู่รวมไปถึงมีกล้องซ่อนไว้เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรม ในบางห้องแล็ป ที่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ใช้ อาจมีคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการจำลองหรือการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมาจากที่อื่น นักวิทยาศาสตร์ในภาควิชาอื่นอาจใช้ห้องปฏิบัติการแบบอื่น วิศวกรใช้ห้องปฏิบัติการในการออกแบบ สร้าง หรือทดสอบเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยแต่ละห้องแล็ปนั้นจะมีอุปกรณ์ในห้องแล็ปที่แตกต่างกัน ตามการใช้งานและวัตถุประสงค์ของแต่ละภาควิชา ซึ่งห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็ปทางวิทยาศาสตร์นั้น สามารถพบได้ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม สถานที่ทางราชการหรือทหาร รวมไปถึงเรือและยานอวกาศ 

การทำงานให้ห้องปฏิบัติการนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยอุปกรณ์ในห้องแล็ป เพื่อที่จะให้ผลของการออกแบบระบบ automation โดยบริษัท Pico นั้นทดลองและออกแบบได้อย่างมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ในห้องแล็ปคือ อุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ทดลองและหาคำตอบต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ในการใช้งานห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ จะต้องมีการศึกษาหรืออยู่ในควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เช่นครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียน หรือนักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีการใช้งานที่แตกต่างกัน หากไม่มีการศึกษาเรียนรู้จะใช้งานแบบผิดๆ ทำให้ผลการดำเนินงานทดลองในห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อน ผิดพลาด ไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายได้อีกด้วย 

เรื่องรักสวยรักงามเป็นเรื่องที่ใครๆก็ขาดไม่ได้

เรื่องรักสวยรักงาม

ในปัจจุบันนี้เรื่องของการรักสวยรักงามนั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามเลย เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องของความสวยงามกันทั้งนั้น แน่นอนว่าการที่เราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นก็ต้องการความสวยงามด้วยกันทั้งนั้น

                หลากหลายเรื่องราวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจและความสำคัญอย่างมากเลย เราจึงไม่ควรที่จะมองข้ามเรื่องของความสวยงามการดูแลตนเองดูแลรูปร่างของตนเองนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยทีเดียว ทุกๆเรื่องนั้นเราขาดไม่ได้เลยกับการรักความสวยงาม ใครๆก็อยากที่จะดูแลตนเองด้วยกันทั้งนั้น

                ทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจอย่างมากที่สุด ในเรื่องของความสวยงามเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องให้ความใส่ใจอย่างมากที่สุดด้วย  ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการศัลยกรรมของทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั้นเกิดขึ้นอย่างมากมายเลย เราจึงควรที่จะให้ความสนใจกับการดูแลตนเองให้มากๆเพื่อที่ว่าหากเราดูแลตนเองได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีแก่ตนเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

ทำไมใครๆก็ชอบทำศัลยกรรม

                เรื่องของการทำศัลยกรรมนั้นถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามเราควรที่จะให้ความสนใจในเรื่องของการทำศัลยกรรมบ้างก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการทำศัลยกรรมในสมัยนี้นั้นเป็นที่กำลังนิยมกันอย่างมากที่สุดเลย หลายๆคนเลือกที่จะทำศัลยกรรมเพราะว่าเราไม่มีความมั่นใจในตนเอง มองดูตนเองแล้วร่างกายของเรานั้นดูไม่โอเคเราจะต้องเพิ่มตรงนั้นนิด ตรงนี้หน่อย ทุกๆอย่างเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่ควรที่จะมองข้ามอย่างยิ่งเลย

                ในสมัยนี้การทำศัลยกรรมนั้นมาแรงอย่างมากที่สุดเลยไม่ว่าจะทำศัลยกรรมแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตา หู จมูก ปาก หรือทั้งตัวในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปด้วยในการที่เราจะมีหุ่นที่ดีและมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย

                หลากหลายเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดที่เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องของการดูแลรักษารูปร่างและร่างกายของตนเองให้ดูสวยงามอยู่เสมอ หลายๆอย่างนั้นเราควรที่จะไม่มองข้ามอะไรที่เรามองว่าทำแล้วดีทำแล้วสวยก็ทำไปเถอะเพื่อให้ร่างกายของเราใส่ชุดแล้วดูสวยดูดีมากยิ่งขึ้นไปในทุกๆอย่างให้หุ่นของเราดูเป็นรูปร่างที่มองแล้วน่าสนใจอีกด้วย

การดูแลรักษาใบหน้าให้ปราศจากสิวทำอย่างไร

การดูแลรักษาใบหน้า

เรื่องของสิวในปัจจุบันนี้หรือในตอนนี้นั้นกำลังเป็นที่ขัดใจของกลุ่มวัยรุ่นหลายๆคนอย่างมากเลยเพราะสิวนั้นจะทำให้เราเองนั้นขาดความมั่นใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ขาดความมั่นใจไปหมดเลย แบบนี้เป็นเรื่องที่เราควรที่จะหันกลับมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพใบหน้าของคนที่เป็นสิวจะดีกว่า

                การเป็นสิวนั้นในใบหน้าเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนของเราซึ่งฮอร์โมนของคนเราในแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรานั้นเป็นคนที่ดูใบหน้าสดใสที่ไม่มีสิวมารบกวนหล่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจและความสำคัญอย่างมากที่สุดเลย

                สิวเป็นสิ่งที่เกิดจากการสะสมของสิ่งสกปรกที่เข้ามาสู่ร่างกายอันนี้จะถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจหมั่นดูแลรักษาใบหน้าของเราให้มีความสดใสอยู่เสมออันนี้จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดด้วย ในการดูแลใบหน้านั้นเราจะต้องเป็นคนที่รักษาความสะอาดใบหน้าอยู่เสมอยิ่งถ้าหากใครที่เป็นสิวง่ายเราก็จะต้องล้างหน้าบ่อยขึ้นเพื่อที่จะให้ใบหน้าไม่เกิดความมัน

                การที่ใบหน้าเกิดความมันนั้นจะทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดสิวขึ้นอีกมากมายเลย สิวมันขึ้นมาง่ายมากแต่การที่เราจะรักษาสิวให้หายนั้นยากมากมายเช่นกัน หากเราอยากให้ใบหน้าของตนเองปราศจากสิวก็ควรที่จะทำการรักษาหรือไม่ก็ควรเลือกโฟมล้างหน้าที่ให้เข้ากับใบหน้าของตนเองถึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด

อุปสรรคจากการเกิดสิว

                สิวคือสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคของวัยรุ่นในสมัยนี้เพราะว่าการเกิดสิวนั้นจะทำให้ใบหน้าเกิดรอยหลุม รอยแดง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ใบหน้านั้นเกิดความผิดปกติขึ้นมาได้ด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจกับใบหน้าของตนเองจึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดด้วย

                หลายๆเรื่องราวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามเลยเราต้องให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องของการดูแลตนเองและการดูแลใบหน้าถึงจะเป็นเรื่องที่สมควรอย่างมากที่สุด การที่มีสิวขึ้นมานั้นอย่างที่บอกสิวขึ้นง่ายแต่ยุบลงนั้นใช้เวลานานมากกว่าจะหายเป็นปกติ การที่เราดูแลรักษาตนเองนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นและสมควรอย่างมากที่สุดเพื่อใบหน้าที่สดใสและขาวสะอาดของเราเองให้ปราศจากเรื่องสิวที่มารบกวนหรือเป็นอุปสรรคบนใบหน้าให้เกิดความรำคาญใจอีกด้วย

การอาบน้ำให้สะอาดส่งผลดีต่อร่างกายอย่างไร

การอาบน้ำให้สะอาด

ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเชื่อว่าหลายๆคนก็จะต้องเลือกการอาบน้ำด้วยกันทั้งนั้น นอกจากคนที่สกปรกจะไม่ชอบอาบน้ำไม่ชอบดูแลร่างกายตนเองอันนี้จึงถือว่าเป็นอีกเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากที่สุดเลยด้วย เรื่องของในชีวิตประจำวันของเรานั้นเชื่อว่าเราจะต้องอาบน้ำหลายๆคนก็จะต้องอาบน้ำด้วยกันทั้งนั้น

                หากใครไม่อาบน้ำเชื่อว่าอาจะทำให้เรานั้นเกิดโรคต่างๆในร่างกายมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวหากเราเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่มีความรู้มากพอการอาบน้ำจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องขี้เกียจอีกต่อไป ทุกๆเรื่องราวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามเราเองควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องของการชำระล้างร่างกายให้กับตนเองถึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด

                การอาบน้ำเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคนและในชีวิตประจำวันด้วยเพราะหากเราอาบน้ำร่างกายของเรานั้นก็จะสะอาดสดชื่น ไม่ต้องไปเจอกับกลิ่นตัวที่ทำให้ปวดหัวหรือวุ่นวายอีกด้วย หลายๆอย่างหากเรารู้จักคิดรู้จักเรียนรู้ก็เป็นผลดีแก่ตัวเราเองมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย เราอยากจะเลือกอย่างไรอยากจะให้ตัวเองมีกลิ่นตัวซึ่งไปไหนก็มีแต่คนรังเกียจหรือว่าเราอยากที่จะตัวสะอาดไปไหนก็มีแต่คนอยากเข้าหา เชื่อว่าอันนี้เลือกได้ไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถให้มากที่สุดเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง

หากร่างกายไม่สะอาดส่งผลกระทบอะไรบ้าง

                ในเรื่องของความสะอาดนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าการที่ร่างกายของเราไม่สะอาดแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่างๆที่มากมายด้วยกันเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักรักษาความสะอาดในตนเองเสียก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจถึงจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลย

                คนที่ไม่อาบน้ำหรือไม่รักษาความสะอาดนั้นร่างกายจะมีสเก็ดหรือกลากเกลื้อนขึ้นมามากมายเพื่อที่ว่าเป็นจุดที่บ่งบอกแล้วว่าตัวเราเองแย่มากร่างกายพบเจอความผิดปกติของผิวหนังแล้วแบบนี้เป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจอย่างยิ่งเลยถึงจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างถึงที่สุด                 นอกจากนี้ผลกระทบหลักๆจากการไม่อาบน้ำหรือชำระล้างร่างกายเลยคือตัวเราเองจะคันแถมมีกลิ่นตัวอีกด้วยอันนี้จึงทำให้เป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะทำให้เรานั้นไม่มีใครอยากที่จะคุยหรืออยากที่จะเข้าใกล้ตัวเราเองเพราะเรามีกลิ่นตัวนั่นเองร่างกายสะอาดไว้จึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด